Ocena mikologiczna osadu z oczyszczalni ścieków mleczarskich oraz jego wpływ na różnorodnosć funkcjonalną mikroorganizmów glebowych

Frąc Magdalena


Tytuł: Ocena mikologiczna osadu z oczyszczalni ścieków mleczarskich oraz jego wpływ na różnorodnosć funkcjonalną mikroorganizmów glebowych
Autor: Frąc Magdalena
Kategoria: Naukowa
ISBN: 978-83-89969-96-5
BIP: HM-9456
Data pierwszego uwolnienia: 2023-06-02 11:57:30
Pierwszy uwolnił: Gosia1
Książkę posiada:
Uwolnij książkę Znalazłem książkę