Ocen autrzymania się Poa pratensis L., Phleum pratenseL. i Lolium perenne L. w runi na glebie torfowo-murszowej w zależnosci od poziomu wody gruntowej

Lipińska Halina


Tytuł: Ocen autrzymania się Poa pratensis L., Phleum pratenseL. i Lolium perenne L. w runi na glebie torfowo-murszowej w zależnosci od poziomu wody gruntowej
Autor: Lipińska Halina
Kategoria: Naukowa
ISBN: ISSN- 1899-2374
BIP: HM-8950
Data pierwszego uwolnienia: 2023-05-16 10:21:47
Pierwszy uwolnił: Gosia1
Książkę posiada:
Uwolnij książkę Znalazłem książkę