Fizjologiczno-biochemiczna charakterystyka nabytej odporności systemicznej liści ziemniaka (Solanum tuberosum L. Cv. Bintje) na grzyb phytophtora Infestans (Mont.) De Bary

Floryszak-Wieczorek Jolanta


Tytuł: Fizjologiczno-biochemiczna charakterystyka nabytej odporności systemicznej liści ziemniaka (Solanum tuberosum L. Cv. Bintje) na grzyb phytophtora Infestans (Mont.) De Bary
Autor: Floryszak-Wieczorek Jolanta
Kategoria: Naukowa
ISBN:
BIP: HM-8230
Data pierwszego uwolnienia: 2023-04-20 09:48:42
Pierwszy uwolnił: Gosia1
Książkę posiada:
Uwolnij książkę Znalazłem książkę