50-lecie Wydziału hodowli i biologii zwierząt Politechniki bydgoskiej im. Jana i jędrzeja śniadeckich 2017-2022. Suplement

Red. Grabowicz Małgorzata, Zaremba iwona


Tytuł: 50-lecie Wydziału hodowli i biologii zwierząt Politechniki bydgoskiej im. Jana i jędrzeja śniadeckich 2017-2022. Suplement
Autor: Red. Grabowicz Małgorzata, Zaremba iwona
Kategoria: Naukowa
ISBN: 978-83-66530-62-1
BIP: HM-7994
Data pierwszego uwolnienia: 2023-04-13 15:19:18
Pierwszy uwolnił: Gosia1
Książkę posiada:
Uwolnij książkę Znalazłem książkę