Rzeka Bytomka. Funkcjonowanie ekostetemu rzecznego w warunkach silnej antropopresji - uwarunkowania i możliwosć rekultywacji

Kostecki Maciej , Alina Pohl, Malwina Tytła, Kernert Joanna


Tytuł: Rzeka Bytomka. Funkcjonowanie ekostetemu rzecznego w warunkach silnej antropopresji - uwarunkowania i możliwosć rekultywacji
Autor: Kostecki Maciej , Alina Pohl, Malwina Tytła, Kernert Joanna
Kategoria: Popularnonaukowe
ISBN: 978-83-60877-22-7
BIP: HM-7992
Data pierwszego uwolnienia: 2023-04-13 14:28:14
Pierwszy uwolnił: Gosia1
Książkę posiada: Gosia1
Uwolnij książkę Znalazłem książkę