Wpływ osadu ściekowego na kierunki transformacji związków próchniczych i wybrane elementy żyzności gleby brunatnej wytworzonej z pyłu

Pisarek Izabella


Tytuł: Wpływ osadu ściekowego na kierunki transformacji związków próchniczych i wybrane elementy żyzności gleby brunatnej wytworzonej z pyłu
Autor: Pisarek Izabella
Kategoria: Naukowa
ISBN: 978-83-7395-235-5
BIP: HL-0298
Data pierwszego uwolnienia: 2020-03-17 13:04:03
Pierwszy uwolnił: Gosia1
Książkę posiada:
Uwolnij książkę Znalazłem książkę