Szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej wywołanej niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi

Kamiński A , Niegowski K.


Tytuł: Szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej wywołanej niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi
Autor: Kamiński A , Niegowski K.
Kategoria: Naukowa
ISBN: 978-83-65879-53-0
BIP: HK-9877
Data pierwszego uwolnienia: 2020-02-24 09:56:27
Pierwszy uwolnił: Gosia1
Książkę posiada:
Uwolnij książkę Znalazłem książkę