Uwarunkowania rozwoju i dyfuzji innowacji w sektorze rolno-spożywczym i na obszarach wiejskich .

Pr. zbiorowa


Tytuł: Uwarunkowania rozwoju i dyfuzji innowacji w sektorze rolno-spożywczym i na obszarach wiejskich .
Autor: Pr. zbiorowa
Kategoria: Naukowa
ISBN: 978-83-7658-654-0
BIP: HK-3137
Data pierwszego uwolnienia: 2019-09-05 12:59:18
Pierwszy uwolnił: Gosia1
Książkę posiada:
Uwolnij książkę Znalazłem książkę