Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (36) Internalizacja efektów zewnętrznych w rolnictwie - europejskie doświadczenia

Pr.zbiorowa


Tytuł: Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (36) Internalizacja efektów zewnętrznych w rolnictwie - europejskie doświadczenia
Autor: Pr.zbiorowa
Kategoria: Naukowa
ISBN: 978-83-7658-652-6
BIP: HK-3135
Data pierwszego uwolnienia: 2019-09-05 12:31:29
Pierwszy uwolnił: Gosia1
Książkę posiada:
Uwolnij książkę Znalazłem książkę