Ocena poziomu spójności terytorialnej pod względem infrastruktury technicznej i społecznej na obszarach wiejskich w kontekście wybranych aglomeracji miejskich Polski. Zeszyt nr.41. Monografie

Pr. zbiorowa


Tytuł: Ocena poziomu spójności terytorialnej pod względem infrastruktury technicznej i społecznej na obszarach wiejskich w kontekście wybranych aglomeracji miejskich Polski. Zeszyt nr.41. Monografie
Autor: Pr. zbiorowa
Kategoria: Naukowa
ISBN: 978-83-7658-651-9
BIP: HK-3133
Data pierwszego uwolnienia: 2019-09-05 12:09:03
Pierwszy uwolnił: Gosia1
Książkę posiada:
Uwolnij książkę Znalazłem książkę