XVII International Scentific Conference New technologies and achievements in metalurgy, material engineering, production engineering and physics

Edited by Boryca Jarosław, Musiał dorota


Tytuł: XVII International Scentific Conference New technologies and achievements in metalurgy, material engineering, production engineering and physics
Autor: Edited by Boryca Jarosław, Musiał dorota
Kategoria: Naukowa
ISBN: 978-83-63989-51-4
BIP: HJ-7122
Data pierwszego uwolnienia: 2019-04-23 13:16:44
Pierwszy uwolnił: Gosia1
Książkę posiada:
Uwolnij książkę Znalazłem książkę