XXIV Zjazd Hydrobiologów Polskich. Hydrobiologia w obliczu zmian klimatu. Wrocław 4-7 września 2018 r.

Pr.zbiorowa


Tytuł: XXIV Zjazd Hydrobiologów Polskich. Hydrobiologia w obliczu zmian klimatu. Wrocław 4-7 września 2018 r.
Autor: Pr.zbiorowa
Kategoria: Naukowa
ISBN: 978-83-7493-033-8
BIP: HJ-5858
Data pierwszego uwolnienia: 2019-04-03 13:22:57
Pierwszy uwolnił: Gosia1
Książkę posiada:
Uwolnij książkę Znalazłem książkę