International Symposium Ecohydrology for the Circular Economy and Nature-Based Solutions towards mitigation/adaptation to Climate Change

Pr. zbiorowa


Tytuł: International Symposium Ecohydrology for the Circular Economy and Nature-Based Solutions towards mitigation/adaptation to Climate Change
Autor: Pr. zbiorowa
Kategoria: Naukowa
ISBN: 978-83-928245-5-8
BIP: HI-6373
Data pierwszego uwolnienia: 2018-06-07 17:57:49
Pierwszy uwolnił: Gosia1
Książkę posiada:
Uwolnij książkę Znalazłem książkę